Psychotherapiepraktijk  Ada Kwakkelstein
Welkom Welke klachten Praktische informatie Achtergrondinformatie contactinformatie aanmelden

Psychotherapie


Psychotherapie is een behandelvorm om mensen te helpen met psychische klachten en problemen. Dat kunnen bijvoorbeeld stemmingsklachten zijn of problemen waar u in uw leven tegenaan loopt en die zich op een niet bevredigende, pijnlijke manier lijken te herhalen.


Bij stemmingsklachten kunt u denken aan:

- Een angstige stemming, eventueel met paniekaanvallen, faalangst of dwanggedachten en/of handelingen.

- Een sombere stemming waarbij het ergens van kunnen genieten behoorlijk is gereduceerd. 


Problemen kunnen zijn:


- Problemen samenhangend met de ontwikkeling, bv levensfase, na een (ernstige) lichamelijke ziekte of na verlies.


- Problemen waar u in uw leven tegen aanloopt zonder

dat u begrijpt waarom dit gebeurt of zonder dat het u

lukt het anders te laten verlopen. U kunt hierbij denken

aan relationele problemen, werkproblemen of

problemen die het afronden van een studie

in de weg staan.